Tin nổi bật

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP...
Tin nổi bật

Tin nổi bật

  Động thổ thi công xây dựng công trình ĐZ 500/200kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2.
Tin ngành điện

Tin ngành điện

 Đóng điện đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu
Tin nổi bật

Tin nổi bật

Động thổ thi công xây dựng công trình TBA 220kV Trực Ninh
Thi đua nước rút 50 ngày đêm

Thi đua nước rút 50 ngày đêm

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã tổ...