Liên hệ

Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 
Tổ 5 thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
Tel: 024 38832040 - Fax: 024 38832041
Email: phongtonghoppcc4@gmail.com- www.pcc4.com.vn